Tidsprogram och ett uppdaterat PM med ytterligare information finns nu publicerat. Se länkar nedan.

Stängda grenar för efteranmälan i dagsläget är för Män: 200m, 5000m, 10000m, höjd, spjut och för Kvinnor: 10000m, höjd, stav, tresteg

Enligt de förutsättningar som angavs i inbjudan med maxgränser för antal anmälda så kommer de deltagare som inte kan beredas plats att informeras via den mailadress som angavs vid anmälan.

För ev efteranmälan eller återbud – använd e-postadress: smanmalan@uiffriidrott.se

Du som avser att inte delta i någon av grenarna med överskriden maxgräns dvs för Män 200m, 5000m och 10000m samt Kvinnor 10000m uppmanar vi att meddela återbud vilket gör att någon på väntelistan kan beredas plats. Just i år är det MYCKET önskvärt att återbud meddelas i god tid.

STARTLISTA

TIDSPROGRAM STÅENDE

TIDSPROGRAM LIGGANDE

 PM

COVID- 19

Ny uppdaterad inbjudan 13/7

INBJUDAN

MENY OCH BESTÄLLNING AV MAT

Boendeinformation för deltagare

Scandic Uplandia

Arenahotellet

 

Välkommen till Friidrotts-SM i Uppsala 14-16 augusti!